The region of Banat-Timis (Romania)

Romania

Banat-Timis

The focus of the Romanian Case Study is on ecovillages and similar communities aiming to become sustainable in the region. These types of communities are notable among other sustainability-related lifestyle initiatives because they require their members to undergo a more radical, across-the-board transition to  new lifestyle choices, consumption habits and time-use patterns. They are usually built on the principles of permaculture, downshifting and a sharing economy.

Up to this point, we have started working with three such Romanian communities: Stanciova Ecovillage, Aurora Community and Armonia Brassovia.

The Stanciova group started in 2001 as an eco-village initiative and meanwhile has integrated itself into an existing traditional village near Timisoara. It is the largest group of this kind in Romania at the moment (7 households in a village of ca. 400 inhabitants), and is welcoming to like-minded visitors or volunteers.

Aurora Community is an international, intentional spiritual community. Although it is a very young community, started in 2013, it is highly prolific and active, having organized, hosted or participated in numerous sustainability-related events over the course of the past year. They are also distinguished by their strong connections to other regional and international communities, as well as their strong interest in spiritual practices (e.g. meditation).

Armonia Brassovia is another relatively young initiative that strives to build an ecologically-friendly, self-sustainable community. One of their distinguishing features is the great degree of importance and attention given to establishing a highly cohesive, motivated and tightly-knit community of individuals and families.


Publications

Briefing Sheet Banat-Timis (Romania) – in Romanian

Case Study Report. Banat-Timiș, Romania


Case Study project contact:

Vlad Pandur (

Banat-Timis

Studiul de caz românesc este axat pe ecovillages și alte tipuri asemănătoare de comunități intenționale sustenabile din regiune. Comunitățile de acest tip se disting față de alte inițiative legate de sustenabilitate prin faptul că membrii lor trebuie să parcurgă o tranziție radicală, generalizată spre noi alegeri în privința stilului de viață, dar și noi obiceiuri de consum și de utilizare a timpului. De obicei, se întemeiază pe principii preluate din permacultură, downshifting și economii bazate pe daruri.

Până în acest moment, am inițiat colaborarea cu trei comunități de acest tip din România: Stanciova, Comunitatea Aurora și Armonia Brassovia.

Grupul din Stanciova a pornit în 2001 ca și inițiativă de tip ecovillage iar între timp s-a integrat într-o comunitate rurală tradițională lângă Timișoara. E grupul cel mai larg de acest tip din România în acest moment (7 gospodării într-un sat cu cca. 400 de locuitori) și este deschis și primitor față de vizitatori și voluntari.

Aurora Community este o comunitate intențională internațională cu caracter spiritual. Deși este o comunitate tânără, fondată în 2013, este foarte prolifică și activă. În decursul ultimului an a găzduit, organizat sau participat la numeroase evenimente în domeniul sustenabilității. De asemenea, se distinge și prin legăturile strânse pe care le are cu alte comunități naționale și internaționale, dar și prin accentul pe care membrii săi îl pun pe practicile spirituale (de ex. meditația).

Armonia Brassovia este o altă inițiativă relativ tânără care are ca scop întemeierea unei comunități auto-sustenabile și cu impact redus asupra mediului. Una din trăsăturile distinctive este importanța ridicată pe care membrii inițiativei o acordă dezvoltării unei comunități coezive, puternic motivată și auto-determinată.


Publicaţii

Briefing Sheet Banat-Timis (Romania) – Română

Case Study Report. Banat-Timiș, Romania

Case Study project contact:

Vlad Pandur (
Romanian English